Bra att veta!

921082_197947923686304_585006738_o

Förskoleverksamhet
Alla barn mellan ett och fem år har rätt till en plats på förskolan. Barn till arbetslösa och föräldralediga har rätt till 20 timmar/vecka. Vistelsetiden avgörs lokalt på varje förskola. Hos oss är det för närvarande förlagt till 3 dagar resp. 4 dagar/ vecka; tisdag, onsdag och torsdag kl.09.00-14.00 då barnet är på förskolan 15 timmar/vecka. 20-timmarsbarn är här även på måndagar kl. 09.00-14.00. Förskolan är öppen helgfria vardagar kl.06.00-18.00.

Skolbarnomsorg
Vi erbjuder skolbarnomsorg det året barnet går i förskoleklass. Omsorg erbjuds inte om föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga. Lovplats erbjuds till barn som är inskrivna på fritidsplats. Meddela i god tid om ni är i behov av lovplats. Öppettiden för skolbarnomsorg är kl.06.00-18.00

Frukost
Vi äter frukost mellan 7.00-7.45. De barn som ska ha frukost ska komma före kl.7.30 för att hinna äta.

Allmän förskola (verksamhet för 3-5-åringar)
Alla barn som inte redan går i förskolan erbjuds plats fr.o.m. höstterminen barnet fyller 3 år t.o.m. vårterminen det år då barnet fyller 6 år. Alla barn erbjuds 525 avgiftsfria timmar om året vilket innebär 15 timmar/vecka. Hos oss är allmän förskola förlagd till tisdag, onsdag och torsdag kl.09.00-14.00 (lunch ingår). Allmän förskola bedrivs inte under skolans lov eller studiedagar. Datum för dessa meddelas fortlöpande.


Som privat enhet har vi vår egen kö, inte via kommunen. Du får ställa ditt barn i kö tidigast 12 månader innan du behöver plats. När plats kan erbjudas kontaktas du som förälder och får ett placeringserbjudande. Undertecknat placeringserbjudande och schema skall återsändas inom 14 dagar till förskolan.

Sjukdom
Vid förälders eller syskons sjukdom får inte barnen lämnas om inte särskild överenskommelse om detta gjorts i samråd med personalen. Vid sjukdom ska man både sjukanmäla och friskanmäla barnet.

Schema
Schemat skall avse de omsorgstider du behöver med hänsyn till ditt arbete eller studier. Schemat måste fyllas i komplett, d.v.s. båda föräldrarnas/sambos arbets-/studietider skall fyllas i. Glöm inte att det behövs tid för körning till och från arbetet/skolan likväl som lämningstid på morgonen. Barnen ska lämnas och hämtas enligt schema och vid tillfälliga ändringar lämnas besked snarast. Om dina arbets-/studietider förändras skall du omgående lämna in nytt schema.

Fortbildningar/Planeringsdagar
Varje förskola har rätt att stänga verksamheten tre dagar om året för utbildning. Föräldrar skall meddelas i god tid. Dagarna ingår i den ordinarie taxan och ger inget avdrag på avgiften.

Semester eller annan ledighet
Förskoleverksamheten och skolbarnomsorg erbjuds inte under föräldrars semester eller annan ledighet om inte särskilda skäl finns. Kontakta då ansvarig för förskolan, Annette Nanngård.

Uppsägning
Uppsägning av plats skall ske skriftligen på särskild blankett. Uppsägningsblanketten är giltig fr.o.m. då den inkommit till förskolan. Uppsägningstiden är två månader och under denna tid uttages avgift.

Försäkringar
Alla barn inskrivna i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg är olycksfallsförsäkrade genom kommunens försäkring.

Avgift
Detta sker via kommunen och till samma taxa som för kommunal barnomsorg. Under perioden september-maj är allmänna förskolan för 3-5-åringar kostnadsfri, d.v.s. att 15 timmar/vecka dras från avgiften. Under juni, juli och augusti gäller samma taxa för ordinarie förskoleverksamhet. Avgiften är inkomstbaserad och inkomstuppgift måste därför lämnas i samband med platserbjudande. Högsta avgiften kommer att uttagas om förälder ej inkommer med svar på inkomstförfrågan. Klippans kommun har maxtaxa för barn placerade i förskola och fritidshem.